Základy práce s grafickým tabletemNejjednodušším programem pro tvorbu vlastních obrázků je program Malování, který je součástí OS Windows. Naším úkolem bylo nakreslit obrázek domečku z pohádek "O pejskovi a kočičce". K dispozici byly základní grafické nástroje: tužka, obdelník, elipsa, plechovka.Druhým úkolem bylo tentýž obrázek na grafickém tabletu v programu Art Rage:Třetím úkolem bylo dokreslit obrázek mostu v osové souměrnosti v programu Kreslení pro děti:Posledním úkolem bylo obkreslení a vybarvení vlastního libovolného obrázku. Opět jsme použili progrm Art Rage:Pracování s grafickým tabletem mě baví.


www.kamenka.cz
banner