Malujeme hady


Po zvládnutí základů práce s grafickým tabletem pokračuje výuka Počítačové grafiky tvorbou výtvarných prací. Postupně bude úkolem žáků zvládnout stále složitější a zároveň nápaditější výtvarná díla.

Prvním úkolem bylo namalovat hada pomocí programu Malování.Druhým úkolem bylo namalovat hada pomocí programu Art Rage.www.kamenka.cz
banner