Obsahem této části mého školního webu jsou práce vytvořené v rámci předmětu Počítačová grafika. U každé práce je uvedeno stručné zadání a hlavní úkol práce. Dále jsou uvedeny zjednodušený postup a ukázky mé práce. Nakonec je uvedeno moje stručné hodnocení jednak zadaného tématu a jednak mé vytvořené práce.

Lekce_8 - emzáci
Lekce_7 - brouci a broučci
Lekce_6 - stromy kam se podíváš
Lekce_5 - výtvarná práce s grafickým tabletem
Lekce_4 - úvodní seznámení s grafickým tabletem
Lekce_3 - Najdi 5 rozdílů! aneb hádanky z koláží našeho města
Lekce_2 - tvorba koláží z fotografií
Lekce_1 - jednoduché úpravy fotografií


www.kamenka.cz
banner